NGC281 Pacman-Nebel

NGC896 Herznebel

NGC224 Andromeda-Galaxie

NGC598 Dreiecks-Galaxie

NGC1952 Krebsnebel

NGC1976 Orion-Nebel

NGC2024 Flammennebel

NGC3031 Bodes Galaxie

NGC3034 Zigarren-Galaxie

NGC5194/5195 Whirlpool-Galaxie

NGC6205 Herkules Kugelsternhaufen

NGC6543 Katzenaugen-Nebel

NGC6820 Emissionsnebel mit offenem Sternhaufen NGC6823

NGC6823 offener Sternhaufen

NGC6853 Hantel-Nebel

NGC6888 Crescent-Nebel

NGC6995 Cirrus-Nebel

NGC7000 Nordamerika-Nebel

NGC7009 Saturn-Nebel

NGC7023 Iris-Nebel

NGC7089 Kugelsternhaufen

NGC7380 Zaubernebel

NGC7635 Bubble-Nebula

NGC7789 Herschels Spiralhaufen